INFLYTTNING

UT- & INFLYTTNING

Adressändring

Som ny hyresgäst ansvarar du själv för att i god tid göra flyttanmälan så att din post kommer fram till din nya adress. Gör din flyttanmälan till Svensk Adressändring per telefon eller via Internet. Lägenhetens fyrsiffriga folkbokföringsnummer står på hyreskontraktet vid adressen inramat med parentes.

El och telefon

Flytten till din nya lägenhet innebär också att du måste anmäla flyttning av tidigare abonnemang för telefon och internet. Du måste också avsluta ditt gamla el-abonnemang och teckna ett nytt på din nya adress. Kontakta din elleverantör för mer information.

Hemförsäkring

En hemförsäkring ger dig nödvändigt skydd mot oförutsedda händelser som egendomsskador, stöld eller brand. Det ligger på ditt ansvar att ta nödvändiga kontakter och teckna lämplig försäkring dig och ditt hem. Glöm inte ansvarsdelen i försäkringen för att täcka eventuella skador på lägenheten.

Nycklar

Vid inflyttningen får du nödvändiga nycklar till lägenhet, port, tvättstuga osv. Nycklarna är stämplade med egna speciella nummer. Kontrollera att du fått rätt nycklar och att antalet stämmer. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på nycklarna.

Flyttstädning

Lägenhet ska vid inflyttning vara i bra skick och ordentligt städad. Varje lägenhet genomgår besiktning i skarven mellan två hyresgäster. Om du upptäcker något som har missats och känner dig missnöjd vid inflyttningen är det viktigt att du omedelbart kontaktar oss så att problemen snabbt kan åtgärdas.