Uthyrningspolicy

Välkommen som hyresgäst hos oss

Ni når oss telefon 0532-12120 eller via fastighet@bratexab.se

Här en liten summering av regler som gäller som hyresgäst hos Bratex Fastigheter. De har vi skapat för allas trivsel.

Reglerna är självklart utformade för att alla skall trivas så bra som möjligt med sitt boende, sina grannar och sin närmiljö. Som hyresgäst är man skyldig att ta del av och följa de trivselregler som gäller.

INFLYTTNINGSDATUM
Du har rätt till lägenheten kl. 12.00 på inflyttningsdagen. Inträffar dagen för inflytt på en helg eller helgdag gäller första vardagen i månaden.

BESIKTNING
När lägenheten besiktigas skall hyresgästen närvara så att eventuella skador kan diskuteras för att nå en samsyn.

NYCKLAR
I samband med kontraktsskrivning får du information om var du skall kvittera ut dina nycklar till lägenheten, normalt 3 st. Vill du ha fler nycklar kan du vända dig till oss. Kostnaden får du själv stå för. Slarvar du bort några nycklar får du själv bekosta nyckel samt omläggning av cylinder eller eventuellt nytt lås. Eventuell låsöppning efter arbetstid betalas direkt kontant av hyresgästen. Legitimation erfordras.

HYRESINBETALNING
Vi är väldigt noga med att hyran betalas in i tid, det vill säga i förskott den sista vardagen i månaden innan. Det innebär att tex. hyran för Februari skall vara betald den sista Januari. Betalning ska ske i förskott sista vardagen, på den avi vi skickar ut. Eventuell Kravavgift skall betalas. Vid Internetbetalning, kontrollera att AVI-nr blir rätt. Och att rätt avi används för respektive månad.

TELEFON
Glöm inte att anmäla flytt av Ditt telefonnummer om Du har något. Ta reda på vad föregående hyresgäst i din lägenhet hade för telefonnummer för snabbare inkoppling av Ditt nya telefonnummer.

EL-ABONNEMANG
Hyresgästen ombesörjer själv rapportering om inflyttnings datum till den el-leverantör man vill ha.

FÖRSÄKRING
Egen bostad kräver egen hemförsäkring. Har Du redan en hemförsäkring bör Du kolla upp ditt försäkringsbelopp när Du flyttar till en ny adress. En hemförsäkring ger hyresgästen och familjen skydd för skador på både hyresgästens (möbler mm) och fastighetsägarens egendom. Vid brand och vattenskada ersätter hemförsäkringen även kringkostnader som uppstår om lägenheten blir obeboelig. Kontrollera med respektive försäkringsbolag.

SKADEANSVAR
Hyresgästen ansvarar för skador som orsakats av gästen själv, familjemedlem, tillfälliga gäster eller egna hantverkare. Ansvaret för skador orsakade av brister i fastighetens kvalitet åligger fastighetsbolaget. Dörrar och fönster i källare, på vind och i andra allmänna utrymmen skall hållas stängda.

SANITÄR OLÄGENHET
Nedskräpning i lägenheter, trapphus, källare, vindar,balkonger och på sopgårdar kan medföra ”sanitära olägenheter” i bostadsområdet. Sker detta har fastighetsägaren rätt att ingripa. Hundar och katter ska hållas under uppsikt och vara kopplade. De får inte rastas på området. Föremål får ej placeras i trapphus eller i andra allmänna utrymmen. Föremål skall endast förvaras i respektive förråd som tillhör hyresgästen. Hyresgästen skall källsortera sina sopor i enlighet med de möjligheter som finns i fastigheten och till de uppsamlingsstationer som finns rekommenderat i ert område.

UNDERHÅLL
Vi ansvarar för underhåll av ytskikt i badrum och toaletter. Detsamma gäller underhåll/byten av vitvaror (kyl, frys, spis). Vid installation av tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin eller annan utrustning som kan tänkas skada lägenheten, skall hyresvärden kontaktas. Montering skall ske fackmannamässigt. Hyresgästen är ansvaring för eventuella skador och bör kontrollera vad som gäller i hemförsäkringen.
Tips för att spara vatten och energi Blockera inte elementen med möbler. Meddela oss om vattenkranar eller wc-stolar tår och droppar/rinner
Vid större fel i lägenheten:
Vid fel i lägenheten ringer du alltid i första hand hyresvärden. Om felet inträffar på helger eller kvällar, och felet är av sådan karaktär att det inte kan vänta till nästkommande vardag ringer du jourtelefon 070-4418818 eller 070-4534405.

BRANDVARNARE
Det är hyresgästen/den boende som ansvarar för kontroll, och byte av batteriet i brandvarnaren.

INSTALLATIONER
Vid installation av tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin eller annan utrustning som kan tänkas skada lägenheten, skall hyresvärden kontaktas. Montering skall ske fackmannamässigt. Hyresgästen är ansvarig för eventuella skador och bör kontrollera vad som gäller i hemförsäkringen.

UTVÄNDIGA MONTAGE PÅ BALKONG
Innan vindskydd, eller paraboler etc, sätts upp ska vi rådfrågas. På så sätt kan skador på såväl person som fasad undvikas. Balkonglådor får ej hängas utanpå balkongräcke, skall hängas inåt, för att undvika personskador och vatten som rinner till undre balkonger.

STÖRNING
Att bo i flerbostadshus innebär närhet till dina grannar. Visst mått av ljud tillhör därför villkoren och måste tolereras. För att var och en ska trivas och boendemiljön ska bli den allra bästa gäller dock att visa hänsyn.
Vad kan accepteras?
Vardagens ljud i form av hushållsmaskiner, steg och röster tillhör det som du som hyresgäst måste ha överseende med särskilt i äldre hus. Mycket av eventuell irritation går dock att förebygga genom att undvika höga ljudnivåer under kvällar och nätter samt att kommunicera med de som bor allra närmast. Meddela exempelvis grannarna
om du ska ha fest.
Exempel på störningar som inte ska accepteras är:
• Högt ljud från musikanläggningar/TV
• Hundar som skäller och/eller ylar länge
• Upprepade skrik och bråk
• Borrande och hamrande när många vill sova
Om grannen stör
Om du upplever att dina grannar stör ringer du i första hand hyresvärden. Telefonnumret finns på informationsbladet du fick i samband med hyreskontraktet. Spelar en granne störande musik rekommenderar vi att du i första hand kontaktar grannen. Det brukar lösa problemet i de flesta fall. Anmälan till störningsjouren åtgärdas av Securitas som åker ut och försöker se till att störningen upphör (vid allvarligare störning kontaktas polis) Fastighetsägaren får en rapport nästa dag och tar kontakt med den störande och dess grannar. Den störande debiteras för Securitas utryckning om ärendet är av akut karaktär. I annat fall kan den som anmäler få betala utryckningskostnaden.
Vår förhoppning är att alla våra hyresgäster ska trivas hos oss!
För den gemensamma trevnaden gäller därför några allmänna regler för våra hyresgäster. Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är mycket viktigt för att alla i huset och i bostadsområdet ska trivas. Mellan kl. 22.00 och 07.00 alla dagar i veckan ska du undvika att störa dina grannar. Tänk på att inte spela piano, borra eller ha hög volym på TV eller stereo under dessa tider. Du är även ansvarig för att dina besökare inte stör dina grannar. Undvik att gå med hårda skor inomhus. Ljudet från träskor och höga klackar fortplantar sig i golv och väggar. Låt heller inte barn springa upp och ner i trapphusen och smälla i dörrarna. Det kan störa alla i fastigheten.
Hyresgästen får inte föra oväsen eller utföra arbete på sådant sätt eller eljest uppträda så, att närboende därigenom kan störas. Detta kan medföra att kontraktet sägs upp för avflyttning samt skyldighet att betala eventuella kostnader som uppstår i samband med störningen.

TVÄTTSTUGA
För allas trevnad är det viktigt att städa efter sig och rengöra ev. filter i torktumlare/fläkt. Tvätt av mattor kan ske i tvättstugor med tvättmaskiner ämnade för detta ändamål. I övriga fall är mattvätt ej tillåten då detta förstör tvättmaskinerna. Om inte tvättstugan sköts efter de regler vi satt upp kommer aktuell hyresgäst att bli avstängd från tvättstugan.

RENOVERING
Vi ber Dig observera att viss skötsel av lägenheten åligger hyresgästen bla ska golvbrunnar rengöras med jämna mellanrum. Undvik att spola ner föremål i toaletten som kan förorsaka stopp i avloppet, typ tamponger, dambindor, topps etc.
Vid uppsättning av tavlor m.m. på väggarna bör endast x-krok användas. Ej expanderskruv till hyllor etc. Vid skador på lägenhet/lokal utöver normalt slitage är hyresgästen vid utflyttning skyldig att betala för återställande till ursprungligt skick.  Trägolv får ej blötstädas endast fukttorkas. Hällspis skall rengöras med ett för ändamålet avsett rengöringsmedel. Vid vanvård av lägenheten kan kontraktet sägas upp.

ANG LCD SKÄRMAR
På förekommen anledning ser vi oss tvungna att komma med ett litet påpekande/varning gällande LCD och plasmaskärmar. Vi vill att ni använder stativ till era TV apparater. Om inte kontakta hyresvärden. Den senaste tidens framfart har gjort att vissa hyresgäster blivit ersättningsskyldiga för tapetsering eftersom det krävs stora skruvpluggar för uppsättningen.

BALKONG.
Vi ber vi er vänligen men bestämt att skotta och hålla rent på era balkonger/terrasser. Det är hyresgästens ansvar att hålla rent. Se hyreskontrakt. Det är inte fastighetsägarens skyldighet att städa, skotta, sopa, kratta eller i övrigt sköta respektive uteplats. De hyresgäster som fortsättningsvis inte skottar, tar bort löv, snö etc så det blir vattenläckage kommer att hållas ansvariga.

SOPHANTERING
För den allmänna trivseln och för miljöns skull är det viktigt att soporna hanteras på rätt sätt.
Var därför vänlig och tänk på att:
• Paketera soporna väl.
• Hushållssoporna ska läggas i soptunnorna, inte bredvid sopkärlen.
• Soporna får inte förvaras utanför lägenhetsdörren. Det ser skräpigt ut, luktar illa och kan dessutom dra till sig skadedjur.
• Pappersförpackningar, glas, trycksaker, blomkrukor metallförpackningar, plastförpackningar, batterier etc skall läggas i återvinningsstationerna som finns utplacerade av Säffle Kommun.
OBS! Glas får inte slängas bland hushållssoporna! Det ska lämnas till återvinning.
· Grovsopor tex granar, kartonger, möbler etc får inte lämnas i fastigheten. Hyresgästen får själv ordna med bortförsel. Idag fylls soptunnorna nästan omg. Det beror till stor del på att vissa hyresgäster kastar stora och skrymmande föremål i tunnorna.

ANTAL BOENDE
•Begränsning i antal boende per lägenhet, avser antal personer i lägenheten oavsett fördelning vuxna och barn. Om begränsningarna inte följs kan hyresavtalet komma att sägas upp.
Boende per lägenhet:
Upp till 40 m², max två personer
Upp till 50 m², max tre personer
Upp till 70 m², max fyra personer
Upp till 90- m², max sex personer

Visning av ledig lägenhet sker samtidigt till max fem personer. Bland de som sedan tackat ja tilldelas lägenheten till en av de sökande med hänsyn taget till kundbedömning. Före inflyttning skall hyresgästen se till att giltig hemförsäkring och elavtal har tecknats.

Bratex AB | Box 40, 662 21 Åmål | Tel. 0532 – 121 20